massflödesmätare

Massflödesmätare: hög noggrannhet, multiparameter flödesmätning i realtid

Massflödesmätning, volymflöde, tryck och temperaturmätning samtidigt. Inbyggd kalibrering för många gaser eller definiera er egen gasblandning via COMPOSER™…allt i ett instrument. En sådan mångsidighet säkrar att er massflödesmätning är noggrann i varje situation, även när era processdata ändras.
Broschyr Tekniska data Massflödesmätare Manual


Frågor om mätare?


 Registrera mig för nyhetsbrev.
Please leave this field empty.

Gör dig snabbare

 • Flertalet avläsningsenheter för användaren att välja mellan.
 • Inkluderar COMPOSER™ COMPOSER gaskomponeringsmjukvara.
 • 5-ms responstid.
 • Ingen uppvärmning: Redo för att kontrollera processflöden på en sekund.
 • Enheten arbetar självständigt: inget behov för dator eller PLC, unless you want one.
 • All data visas på en skärmbild (mätning av massflöde, volymflöde, absolut tryck, temperatur).
 • Digitala och analoga utsignaler.

Massflödesmätare M Standardserien

Massflödesmätare M Standardserien
 • Alicat modellnummer för M-serien
  M-0.5SCCM-D
  M-1SCCM-D
  M-2SCCM-D
  M-5SCCM-D
  M-10SCCM-D
  M-20SCCM-D
  M-50SCCM-D
  M-100SCCM-D
  M-200SCCM-D
  M-500SCCM-D
  M-1SLPM-D
  M-2SLPM-D
  M-5SLPM-D
  M-10SLPM-D
  M-20SLPM-D
  M-50SLPM-D
  M-100SLPM-D
  M-250SLPM-D
  M-500SLPM-D
  M-1000SLPM-D
  M-1500SLPM-D
  M-2000SLPM-D
  M-3000SLPM-D
  M-4000SLPM-D
  M-5000SLPM-D
M-serien massflödesmätare från Alicat Scientific är ett digitalt/analogt instrument. Det är en massflödesmätare som är noggrann med hög repeterbarhet och flexibilitet designad att användas i många olika typer av applikationer. Vår patenterade laminärflödesteknologi levererar en otrolig snabb och integrerad linjär massflödesmätning över ett område av 200:1 i upplösning. Alicat massflödesmätare klarar flödesområden så låga som 2.5 microliter per minut såväl som så höga som 4000 liter per minut.
M Tekniska data

Massflödesmätare MW med lågt tryckfall

Massflödesmätare med lågt tryckfall
 • Alicat modellnummer för MW-serien
  MW-0.5SCCM-D
  MW-1SCCM-D
  MW-2SCCM-D
  MW-5SCCM-D
  MW-10SCCM-D
  MW-20SCCM-D
  MW-50SCCM-D
  MW-100SCCM-D
  MW-200SCCM-D
  MW-500SCCM-D
  MW-1SLPM-D
  MW-2SLPM-D
  MW-5SLPM-D
  MW-10SLPM-D
  MW-20SLPM-D
  MW-40SLPM-D
  MW-50SLPM-D
  MW-100SLPM-D
  MW-250SLPM-D
  MW-500SLPM-D
  MW-1000SLPM-D
Minimera påverkan i processen vid massflödesmätning! Med ett tryckfall så lågt som 4 mbar (0.06 psid) vid fullt flöde tillåter Alicat massflödesmätare från Whisper-serien flödesmätning vid ett tryckområde som är nästan nere på atmosfärstryck. Perfekt för applikationer inom flygindustrin och för gasanalys inom miljöforskning. Max flödesområde: 0-500 slpm.
MW Tekniska data Gå till Whisper massflödesmätare


Massflödesmätare MQ för höga tryck

Massflödesmätare för höga tryck
 • Alicat modellnummer för MQ-serien
  MQ-10SCCM-D
  MQ-20SCCM-D
  MQ-50SCCM-D
  MQ-100SCCM-D
  MQ-200SCCM-D
  MQ-500SCCM-D
  MQ-1SLPM-D
  MQ-2SLPM-D
  MQ-5SLPM-D
  MQ-10SLPM-D
  MQ-20SLPM-D
  MQ-50SLPM-D
  MQ-100SLPM-D
  MQ-250SLPM-D
  MQ-500SLPM-D
  MQ-1000SLPM-D
  MQ-1500SLPM-D
  MQ-2000SLPM-D
  MQ-3000SLPM-D
För högtrycksapplikationer hanterar MQ-serien från Alicat tryckområden mellan 30 PSIA och 320 PSIA (1.03 till 22 bar). Dessa mätare erbjuder standard Alicatflexibilitet med 98 förprogrammerade kalibreringsgaser (med 20 lediga platser att spara egna gasblandningar), multiparameters display och digitala/analoga kommunikationer vilka är standard för våra huvudprodukter. Läs specifikationerna för exakta detaljer om kompabilitet.
MQ Tekniska data

Massflödesmätare MS modellserien för aggressiv media

Massflödesmätare för aggressiv media
 • Alicat modellnummer för MS-serien
  MS-0.5SCCM-D
  MS-1SCCM-D
  MS-2SCCM-D
  MS-5SCCM-D
  MS-10SCCM-D
  MS-20SCCM-D
  MS-50SCCM-D
  MS-100SCCM-D
  MS-200SCCM-D
  MS-500SCCM-D
  MS-1SLPM-D
  MS-2SLPM-D
  MS-5SLPM-D
  MS-10SLPM-D
  MS-20SLPM-D
  MS-50SLPM-D
  MS-100SLPM-D
  MS-250SLPM-D
  MS-500SLPM-D
  MS-1000SLPM-D
  MS-1500SLPM-D
  MS-2000SLPM-D
  MS-3000SLPM-D
  MS-4000SLPM-D
  MS-5000SLPM-D
Massflödesmätare i MS-serien klarar korrosion orsakad av aggressiva gaser som t ex. NH3, H2S och SiH4 med materialval i syrafast 316L. Alla flödesområden är tillgängliga i MS-serien. Klicka på “Snabba data”-fliken för en tabell över vilka typer av korrosiva gaser som är kompatibla.
MS Tekniska data

MB och PCU för portabel kalibrering

Portable mass flow calibrator with optional backlit color display from Alicat
 • Alicat modellnummer för MB-serien
  MB-0.5SCCM-D
  MB-1SCCM-D
  MB-2SCCM-D
  MB-5SCCM-D
  MB-10SCCM-D
  MB-20SCCM-D
  MB-50SCCM-D
  MB-100SCCM-D
  MB-200SCCM-D
  MB-500SCCM-D
  MB-1SLPM-D
  MB-2SLPM-D
  MB-5SLPM-D
  MB-10SLPM-D
  MB-20SLPM-D
  MB-50SLPM-D
  MB-100SLPM-D
  MB-250SLPM-D
  MB-500SLPM-D
  MB-1000SLPM-D
  MB-1500SLPM-D
  MB-2000SLPM-D
  MB-3000SLPM-D
  MB-4000SLPM-D
  MB-5000SLPM-D
 • Alicat modellnummer för MWB-serien
  MWB-0.5SCCM-D
  MWB-1SCCM-D
  MWB-2SCCM-D
  MWB-5SCCM-D
  MWB-10SCCM-D
  MWB-20SCCM-D
  MWB-50SCCM-D
  MWB-100SCCM-D
  MWB-200SCCM-D
  MWB-500SCCM-D
  MWB-1SLPM-D
  MWB-2SLPM-D
  MWB-5SLPM-D
  MWB-10SLPM-D
  MWB-20SLPM-D
  MWB-40SLPM-D
  MWB-50SLPM-D
  MWB-100SLPM-D
  MWB-250SLPM-D
  MWB-500SLPM-D
  MWB-1000SLPM-D
 • Alicat modellnummer för MBS-serien
  MBS-0.5SCCM-D
  MBS-1SCCM-D
  MBS-2SCCM-D
  MBS-5SCCM-D
  MBS-10SCCM-D
  MBS-20SCCM-D
  MBS-50SCCM-D
  MBS-100SCCM-D
  MBS-200SCCM-D
  MBS-500SCCM-D
  MBS-1SLPM-D
  MBS-2SLPM-D
  MBS-5SLPM-D
  MBS-10SLPM-D
  MBS-20SLPM-D
  MBS-50SLPM-D
  MBS-100SLPM-D
  MBS-250SLPM-D
  MBS-500SLPM-D
  MBS-1000SLPM-D
  MBS-1500SLPM-D
  MBS-2000SLPM-D
  MBS-3000SLPM-D
  MBS-4000SLPM-D
  MBS-5000SLPM-D
Integrerade laddningsbara lithium-ion batterier utvecklade för flödesverifiering inom laboratorier som ni kan ta med er överallt. Den kan även fås i “Whisper” (MWB) och/eller i version för aggressiva gaser (MBS). Den portabla kalibreringsenheten från Alicat (PCU) innehåller tre massflödesmätare i samma väska med gemensam strömmatning med integrerat batteri vilket ger ett brett flödesområde att ha möjlighet att verifiera och kalibrera. Klicka här för mer information om våra portabla mätare och kalibreringsenheter.
MB Tekniska data PCU Tekniska data Gå till sidan för portabla instrument

Vanliga tillval för massflödesmätare

Se andra tillgängliga instrumentalternativ här.

Flödesmätare L för vätskemätning

Flödesmätare L för vätskemätning
Mät vätskeflöden med den snabbaste responstiden tillgänglig i en vätskeflödesmätare. (20 ms). Flödesområde 0-10 lpm.

Go to Liquid Meter page.


This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska)